Badania operacyjne w przykładach i zadaniach / Zbigniew Jędrzejczyk, Karol Kukuła, Jerzy Skrzypek, Anna Walkosz, red. naukowy Kukuła Karol. - Wyd. 6 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 415 s. ; 24 cm.

9788301164836


Badania operacyjne
Programowanie liniowe
Gry
Programowanie sieciowe
Rynek kapitałowy
Languages: