Pietrzak, Bogusław

System finansowy w Polsce 2 [red. naukowy Polański Zbigniew, red. naukowy Woźniak Barbara] - Wyd. 2 zmien. - Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 - 511 s. 24 cm - System finansowy w Polsce 2 Tom 2 .

9788301152482


Finanse publiczne
Pomoc publiczna
Polityka fiskalna
Dług publiczny
System finansowy
Budżet państwa
Languages: