Wach, Krzysztof

Europejski rynek pracy - Kraków Oficyna a Wolters Kluwer business 2007 - 544 s. 24 cm

9788375261615


Rynek pracy
Praca
Austria
Belgia
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Portugalia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Bułgaria
Rumunia
Zatrudnienie

331.5
Languages: