Korczyński, Ireneusz

Opodatkowanie umowy forfaitingu - Gdańsk ODDK Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Spółka z o.o. 2003 - 143s. 24 cm

8371878419


Opodatkowanie forfaitingu

336.717:336.2
Languages: