Miller, Piotr.

Towaroznawstwo wyrobów nieżywnościowych : dla szkół handlowych / Piotr Miller, Halina Rawdanowicz. - wydanie 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 370 stron : rysunki, tabele ; 21 cm.

8302069442


Towaroznawstwo
Wyroby nieżywnościowe
Skóra
Szkło
Towary włókiennicze
Tworzywa sztuczne
Sprzęt elektroniczny
Languages: