Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane / redakcja Bogusława Gnela, Elżbieta Sługocka-Krupa, Monika Szaraniec, Angelo Viglianisi Ferraro ; autorzy Dorota Ambrożuk, Amalia Chiara Di Landro, Marzena Czarnecka, Rocío Diéguez Oliva, Tomasz Długosz, Daniel Dąbrowski, Martyna Fusy, Jerzy Gospodarek, Suzana Kraljić, Piotr Kukuryk, Jolanta Loranc-Borkowska, Aleksandra Nowak-Gruca, Katarzyna Nowak, Paweł Nowak, Francisco Oliva Blázquez, Magdalena Paleczna, Markéta Selucká, Iwona Szymczak, Petra Weingerl, Ewa Wójtowicz, Natalia Zych. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - XXXVI, 267 stron : faksymilia, wykresy ; 24 cm.

9788381583565


Prawo konsumenckie
Ochrona konsumenta
Prawa konsumenta
Prawo wspólnotowe europejskie
Languages: