Nogalski, Bogdan.

Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem pokonać kryzys i wygrać [Marcinkiewicz Henryk] - Warszawa DIFIN 2004 - 118,[2]s. 24 cm

8372514194


Kryzys finansowy
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Przedsiębiorstwo
Kryzys ekonomiczny

658.1/.5
Languages: