Ganowicz, Ewa

Współczesne państwo : idee i rozwiązania instytucjonalne / pod redakcją Ewy Ganowicz i Alicji Lisowskiej ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, copyright 2012. - 272 strony : 23 cm. - Biała Seria / PTNP .

Spis treści

CZĘŚĆ I. IDEE I DOKTRYNY
Krawczyk Tomasz: Rozmiar i siła państwa w ujęciu funkcjonalnym. Odniesienia do rozważań na teleologicznych aspektów państwowości Michela Foucault
Wawrzyński Patryk: Państwo jako źródło idei w polityce międzynarodowej
Iwulski Leszek Ryszard: Państwo narodowe – śmierć, szczyt potęgi czy fundamentalna zmiana?
Wandowicz Konrad: Idea państwa w encyklikach Jana Pawła II
Jędrzejczyk-Kuliniak Katarzyna: Ile sacrum, ile profanum? Spojrzenie na islam i państwo z perspektywy roli szari’atu
Fijor Jan M.: Wolność, czyli rynek. Wstęp do anarchokapitalizmu
Ciżmowska Aleksandra: Państwo socjalne w koncepcjach partii politycznych w Polsce
Pacześniak Anna: Wizja państwa wśród aktywu partyjnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w świetle badań empirycznych

CZĘŚĆ II. INSTYTUCJE
Riedel Rafał: Legitymizacja władzy w wielopoziomowym systemie politycznym – wyzwania związane z kryzysem w strefie euro
Borońska Karolina: Unia Europejska po Traktacie Reformującym – aspekty instytucjonalne i perspektywa polityczna
Kwieciński Leszek: Tranzycja struktur sfery publicznej w kontekście realizacji wybranych założeń Strategii Lizbońskiej
Lorencka Małgorzata: Niestabilny system partyjny a reforma konstytucyjna we Włoszech po 1993 roku
Ganowicz Ewa: Kształtowanie się służby cywilnej w Polsce po 1989 roku
Radłowska Anna: Współzależność czy uzależnienie? Afryka Subsaharyjska w dobie globalizacji


Literatura przy rozdziałach.

9788377803165


Państwo
Państwowość
Polityka międzynarodowa
Państwo narodowe
Religia obywatelska
Islam
Szariat
Anarchokapitalizam
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Strefa Euro
System partyjny
Reforma konstytucyjna
Służba cywilna w Polsce
Languages: