Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami / red. nauk. Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz. - Warszawa : CeDeWu, 2013. - 248 s. : rys., tab.; 24 cm.

9788375565546


Zarządzanie jakością
Innowacyjność organizacji
Jakość w banku
Transfer technologii
Komercjalizacja wiedzy
Certyfikacja
Projekt innowacyjny
Languages: