Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 358 red. nauk. Teresa Famulska, Jan Kaczmarzyk. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 284 [2] s. : wykr., tab. ; 24 cm. - Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 358 2083-8611 .


Podatek VAT
Bezpieczeństwo energetyczne
Użytkowanie wieczyste
Dług publiczny
Fundusze pożyczkowe
Kapitał amortyzacyjny
Obligacje społeczne
Koszty transakcyjne
Polityka fiskalna UE
Niewypłacalność
Finanse samorządu terytorialnego
Mieszkalnictwo
Languages: