Balle, Freddy.

Kopalnia złota : powieść o zarządzaniu firmą w oparciu o Lean Management / Tyt. oryg. : Gold mine. A novel of lean turnaround / Freddy Ballé i Michael Ballé ; przedm. do wyd. pol. Tomasz Koch i Tomasz Sobczyk. - Wrocław : Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, 2013. - 343 s. :

9788393163762


Lean management
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie produkcją
5S
TPM
Metoda SMED
Standaryzowana praca
System ssący
Kaizen
System sugestii
Languages: