Gryko, Józefa Monika.

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie / Józefa Monika Gryko, Marta Kluzek, Jarosław Kubiak, Tomasz Nowaczyk. - Wydanie trzecie zmienione. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. - 217 stron : ilustracje ; 24 cm.

Spis treści

Rozdział 1 PLAN FINANSOWY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA
1.1 Kubiak Jarosław, Nowaczyk Tomasz: Potrzeba planowania finansowego w przedsiębiorstwie
1.2 Gryko Józefa Monika: Rodzaje planów finansowych
1.3 Gryko Józefa Monika: Podejmowanie decyzji w rodzaj planu finansowego
1.4 Nowaczyk Tomasz: Metody budowy planu finansowego

Rozdział 2 PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ
2.1 Gryko Józefa Monika: Zakres i źródła informacji potrzebnych do budowy planu finansowego
2.2 Nowaczyk Tomasz: Planowanie przychodów ze sprzedaży
2.3 Kubiak Jarosław: Planowanie produkcji
2.4 Kubiak Jarosław: Planowanie kosztów bezpośrednich
2.5 Kubiak Jarosław: Planowanie kosztów pośrednich
2.6 Kubiak Jarosław: Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy
2.7 Gryko Józefa Monika: Sprawozdania finansowe pro forma
2.8 Gryko Józefa Monika: Ocena planowanych wyników

Rozdział 3 PLANOWANIE INWESTYCJI
3.1 Gryko Józefa Monika: Planowanie nakładów inwestycyjnych i określenie horyzontu planowania
3.2 Kubiak Jarosław: Planowanie korzyści z inwestycji
3.3 Kubiak Jarosław: Ocena opłacalności inwestycji
3.4 Gryko Józefa Monika: Integracja planu inwestycyjnego i bieżącego

Rozdział 4 Nowaczyk Tomasz: OCENA RYZYKA W PLANIE FINANSOWYM
4.1 Koncepcja ryzyka w planie finansowym
4.2 Analiza progu rentowności
4.3 Analiza wrażliwości
4.4 Analiza scenariuszy
4.5 Symulacja Monte Carlo

Rozdział 5 Kluzek Marta: PLANOWANIE PODATKOWE
5.1 Optymalizacja podatkowa
5.2 Elementy planowania podatkowego
5.3 Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
5.4 Forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej
5.5 Kształtowanie kosztów
5.6 Rozliczanie strat w czasie
5.7 Forma płatności zaliczek sposobem na odrodzenie zobowiązań podatkowych
5.8 Podatek od towarów i usług w planowaniu podatkowym

STUDIA PRZYPADKÓW

Studium przypadku nr 1 Kubiak Jarosław: Planowanie działalności bieżącej w przedsiębiorstwie handlowym – preliminarz środków pieniężnych w przedsiębiorstwie handlowym

Studium przypadku nr 2 Gryko Józefa Monika: Plan działalności bieżącej w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Studium przypadku nr 3 Nowaczyk Tomasz: Plan działalności inwestycyjnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym – integracja z planem działalności bieżącej

Studium przypadku nr 4 Nowaczyk Tomasz: Plan działalności w przedsiębiorstwie produkcyjnym


Bibliografia na stronach [216] - 217.

9788374179959


Finansowanie przedsiębiorstwa
Zarządzanie w przedsiębiorstwie
Plan finansowy
Planowanie finansów
Planowanie kosztów
Planowanie inwestycji
Ocena ryzyka
Planowanie podatkowe
Languages: