Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń / redakcja naukowa Jakub Pokrzywniak ; Jakub Pokrzywniak, Tomasz Kwieciński, Piotr Lissoń, Marek Porzeżyński, Marek Prętki, Aleksandra Przybysz, Anna Urbańczyk, Agnieszka Wiercińska-Krużewska. - Stan prawny na 25 maja 2018 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 378. poz. 650), wchodzących w życie z dniem 1 października 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 285, [2] s. : il. ; 25 cm. - Zagadnienia prawne .

Spis treści

1. Pojęcie dystrybucji ubezpieczeń
1.1. Pojęcie dystrybucji ubezpieczeń w nowej ustawie o dystrybucji ubezpieczeń
1.2. Pośrednictwo ubezpieczeniowe
1.3. Problematyka ubezpieczeń grupowych

2. Rodzaje dystrybutorów ubezpieczeń:
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Zakład ubezpieczeń
2.3. Agent ubezpieczeniowy
2.3.1. Agent wyłączny
2.3.2. Multiagent
2.4. Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające
2.5. Broker ubezpieczeniowy

3. Zakres zastosowania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i wyłączenia jej stosowania

4. Obowiązki informacyjne dystrybutorów ubezpieczeń wobec klientów
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Szczególne obowiązki dotyczące ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym
4.3. Szczególne obowiązki dotyczące ubezpieczeń oferowanych w pakietach
4.4. Obowiązki zakładu ubezpieczeń
4.5. Obowiązki agenta ubezpieczeniowego
4.6. Obowiązki brokera ubezpieczeniowego

5. Wynagrodzenie dystrybutorów ubezpieczeń
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Szczególne zasady dotyczące ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym
5.3. Wynagrodzenie pracowników zakładu ubezpieczeń
5.4. Wynagrodzenie agenta ubezpieczeniowego
5.5. Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego

6. Zatwierdzanie produktu ubezpieczeniowego
6.1. Twórca produktu ubezpieczeniowego
6.2. Obowiązki związane z zatwierdzaniem produktu ubezpieczeniowego

7. Ochrona klientów przed defraudacją składek ubezpieczeniowych lub świadczeń ubezpieczeniowych

8. Reklamacje
8.1. Reklamacje klientów nieprofesjonalnych
8.2. Reklamacje klientów profesjonalnych

9. Status dystrybutorów ubezpieczeń
9.1. Obowiązek doskonalenia zawodowego
9.2. Wymogi dotyczące pracowników zakładu ubezpieczeń
9.3. Wymogi dotyczące agenta ubezpieczeniowego
9.4. Wymogi dotyczące brokera ubezpieczeniowego

10. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych

11. Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług agencyjnych i brokerskich

12. Nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń

13. Dystrybucja reasekuracji

14. Przepisy karne ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Bibliografia, netografia na stronach 283-285.

9788381246736


Ubezpieczenia
Brokerzy ubezpieczeniowi
Reasekuracja
Pośrednicy ubezpieczeniowi
Prawo ubezpieczeniowe
Rynek ubezpieczeniowy
Languages: