Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / redakcja naukowa Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman ; autorzy Judyta Cabańska, Piotr Ebbig, Bohdan Gruchman, Piotr Idczak, Katarzyna Kokocińska, Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Ida Musiałkowska, Magdalena Sapała, Magdalena Śliwińska, Łukasz D. Wróblewski. - Wydanie 5. - Warszawa : PWN, 2018. - 510, [1] s. : il. ; 21 cm. - Kompendium Wiedzy o ... .

Na okładce, grzbiecie: Nowe wydanie.

Bibliografia, netografia na stronach 510-[511]. Indeks.

9788301200558


Unia Europejska
Integracja europejska
Instytucje Unii Europejskiej
Budżet Unii Europejskiej
Unia Gospodarcza i Walutowa
Ochrona konkurencji
Ochrona konsumentów
Polityka rolna
Polityka transportowa
Polityka energetyczna
Polityka ochrony środowiska
Wspólna Polityka Handlowa
Polityka rozwoju
Polityka regionalna
Polityka społeczna
Polityka imigracyjna
Languages: