Studia Oeconomica Posnaniensia : 2018, vol. 6, no. 1 / red. prowadzący Ewa Małuszyńska, Ida Musiałkowska, Piotr Idczak - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 134 s. : il. ; 23 cm. - 2300-5254 ; . - Studia Oeconomica Posnaniensia 2018, vol. 6, no. 1 .

Bibliogr. przy rozdz.


Polityka Unii Europejskiej
Strefa Euro
Unia Europejska
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Polityka antydumpingowa
Kraje beneluksu
Innowacyjność regionów
Languages: