Buchacz, Andrzej.

Transport / redaktor naczelny Andrzej Buchacz. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010. - 103 strony : ilustracja ; 24 cm. - Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr 1832 Z. 67 0209-3324 .

Spis treści:

1. J. BARCIK. P. CZECH: Sytuacja transportu kolejowego w Polsce na przełomie ostatnich lat – część 1
2. J. BARCIK. P. CZECH: Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu – część 1
3. J. BURDZIK: Badania drgań płyty podłogowej pojazdu samochodowego
4. P. CZECH: Prędkość poruszania się pieszych w aspekcie wypadków drogowych z uwzględnieniem specjalnych warunków ruchu – część 1
5. P. FOLĘGA. G. WOJNAR: Modelowanie sztywności koła podatnego przekładni falowej
6. J. JACKIEWICZ, P. CZECH, J. BARCIK: Praktyka KZK GOP w kontraktowaniu usług – część 1
7. J. JACKIEWICZ, P. CZECH, J. BARCIK: Standardy jakości usług w komunikacji miejskiej – część 1
8. J. JACKIEWICZ, P. CZECH, J. BARCIK: System taryfowo-biletowy stosowany w komunikacji miejskiej – część 1
9. J. KOBRYŃ. T. FIGLUS: Liczy podobieństwa modelu procesu spalania
10. E. MACISZEK: Przegląd metod obliczania przepustowości małych rond stosowanych w różnych krajach
11. T. PAMUŁA, A. KRÓL: Model systemu zarządzania ruchem pojazdów w obszarze miejskim z wykorzystaniem sieci neuronowych
12. J. WARCZEK: Metoda pomiaru promienia dynamicznego koła samochodowego


Literatura przy rozdziałach.


Transport
Transport kolejowy
Komunikacja miejska
Ruch pojazdów
Komunikacja miejska
Languages: