Bryłowski, Przemysław.

Pozakodeksowe umowy handlowe / redakcja naukowa Andrzej Kidyba ; [autorzy] Przemysław Bryłowski, Małgorzata Dumkiewicz, Agnieszka Goldiszewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Grzegorz Kozieł, Adrian Niewęgłowski, Joann Wiak. - 2. wyd., stan prawny na 1 listopada 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 1242 s. ; 25 cm. - Biblioteka Prawa Handlowego .

9788381240055


Prawo handlowe
Umowy handlowe
Działalność przedsiębiorstwa
Pośrednictwo handlowe
Promocja
Reklama
Działalność bankowa
Inwestycje
Inwestycje budowlane
Własność intelektualna
Transport
Turystyka
Obrót konsumencki
Languages: