Kotler, Philip.

Marketing 4.0 : era cyfrowa / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan ; przekład Dorota Gasper. - Warszawa : MT Biznes, 2017. - 184 strony : ilustracje ; 24 cm.

9788380871908


Marketing 4.0
Marketing cyfrowy
Marketing humanocentryczny
Marketing wielokonałowy
Aplikacje mobilne
Gospodarka cyfrowa
Subkultury cyfrowe
Languages: