Skorek, Monika.

Trendy konsumpcjonizmu 3.0 i ich wpływ na kształtowanie wirtualnej wspólnoty wokół marek : przypadek marki Nutella / Monika Skorek, Michał Ambroziak. - s. 13-29 - Problemy zarządzania nr 1(58) t.2 / 2016 .


Konsumpcjonizm
Konsumpcjonizm 3.0
Marketing partnerski
Społeczność internetowa
Languages: