Ciak, Jolanta.

Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce / Jolanta Ciak. - Warszawa : CeDeWu, 2012. - 296 s.; 24 cm.

9788375564105


Deficyt budżetowy
Finanse państwa
Skarb Państwa
Bank centralny
Papiery wartościowe
Obligacje skarbowe
Prywatyzacja
Dług publiczny

336.14
Languages: