Grudziewska, Ewa.

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. T. 3 / pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej ; [recenzent Irena Jelonkiewicz-Sterianos]. - Warszawa : Difin, 2017. - 169 stron : ilustracje ; 24 cm.

Spis treści
Wstęp
Rubaj M.: Profesjonalizm socjoterapeuty – prowadzenie zgodnej z zasadami etyki praktyki zawodowej
Łuszczyńska M.: Superwizja w socjoterapii – z rozwiązaniami z systemu pomocy społecznej w tle
Witkowska M.: „Każdy z nas potrzebuje przyjaciela” – program socjoterapeutyczny dla uczniów klas pierwszych z problemami adaptacyjnymi z elementami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Kowa A., Warakomska J.: „Wyprawa w kosmos” – program socjoterapeutyczny dla dzieci w młodszym wieku szkolnym przejawiających trudności w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym
Niedźwiecka D., Sybilska A.: „Przygoda w Zwierzogrodzie – możesz być tym, kim chcesz” – program socjoterapeutyczny dla dzieci w wieku szkolnym kształtujący umiejętności radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywania konfliktów


Bibliografia przy rozdziałach.

9788380854451


Agresja
Adaptacja
Etyka
Funkcjonowanie społeczne
Konflikt
Metoda Ruchu Rozwijającego
Weronika Szerborne
Pedagogika resocjalizacyjna
Pomoc społeczna
Program socjoterapeutyczny
Resocjalizacja
Socjoterapia
Languages: