Rothermund, Dietmar

Indie nowa azjatycka potęga [tł. Tarnowska Anna, tł. Tarnowska Ewa, tł. Zwoliński Mariusz] - Warszawa Wydawnictwo Akademickie DIALOG 2010 - 316 s. 25 cm

9788361203575


Indie
Partie polityczne
Federalizm
Decentralizacja władzy
Finanse federalne
Chiny
Pakistan
Broń jądrowa
Protekcjonizm
Liberalizacja
Liberalizacja gospodarcza
Przemysł włókienniczy
Przemysł odzieżowy
Oprogramowanie komputerowe
Rolnictwo
Ogrodnictwo
Rybactwo
Hodowla zwierząt
Woda
Zasoby naturalne
System kastowy
Kasty
Demografia
Dzietność
Szkolnictwo publiczne
Szkoły publiczne
Edukacja
Klasy społeczne
Klasa średnia
Ubóstwo
Bieda
Prasa
Wolność prasy
Film
Małżeństwo

32
Languages: