Cicirko, Tomasz.

Zmiany regulacji prawnych a struktura kapitału przedsiębiorstw polskich / Tomasz Cicirko. - s. 361-373 - Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) .


Kapitał przedsiębiorstwa
Languages: