Iwańczuk-Kaliska, Anna.

Innowacje w płatnościach detalicznych jako wyzwanie dla banków centralnych / Anna, Iwańczuk-Kaliska. - s. 41-53 - Problemy zarządzania nr 3(54), t.1 / 2015 .


Usługi płatnicze
System płatniczy
Bank centralny
Innowacje bankowe
Innowacje w płatnościach
Languages: