Szyguła, Anita

Ograniczanie ryzyka w procesie samoorganizacji - s. 53-61 - Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (52) 2011 .


Banki
Zarządzanie bankiem
Ryzyko
Zarządzanie ryzykiem
Languages: