Długosz, Justyna

Kodeks pracy z wprowadzeniem zmiany 2011 - Kraków Wszechnica Podatkowa 2011 - 155 s. 24 cm

9788361807131


Kodeks pracy
Prawo pracy
Umowa o pracę
Wynagrodzenia
Obowiązki pracodawcy
Obowiązki pracownika
Czas pracy
Odpowiedzialność pracownicza
Urlop pracowniczy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Układy zbiorowe pracy
BHP
Zatrudnienie

349.2
Languages: