Madej, Bogusław

Zarządzanie magazynem : [gospodarka magazynowa] / Bogusław Madej, Robert Madej, Jacek Kurcz. - Stan prawny na dzień 1 marca 2017 r. - Warszawa : Akademia Transportu i Przedsiębiorczości. 2017. - 329 stron : ilustracje ; 21 cm. - Biblioteka Akademii Transportu i Przedsiębiorczości .

Bibliografia na stronach 316 - 319.

9788394457549


Zarządzanie magazynem
Gospodarka magazynowa
Magazyn
Rodzaje magazynów
Wyposażenie magazynów
Opakowania
Zapasy magazynowe
Jednostki ładunkowe
Personel magazynowy
Procesy magazynowe
Zarządzanie magazynem
Systemy prac magazynowych
Ocena gospodarki magazynowej
Przepisy w magazynowaniu
Normy w magazynowaniu
BHP w magazynach
Substancje chemiczne
Towary niebezpieczne
Instrukcja magazynowa
Wykaz zwrotów
Languages: