Gardocka, Teresa

Czy istnieje IV władza? wolność prasy w teorii i praktyce [red. Sobczak Jacek] - Toruń Wydawnictwo Adam Marszałek 2010 - 429 s. 25 cm

9788376117713


Wolność słowa
Wolność prasy
Prasa
Stany Zjednoczone
Dziennikarstwo
Dobra osobiste
Ochrona dóbr osobistych
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Cenzura
Prawo wyznaniowe
Białoruś
Mniejszości religijne
Prawda
Dziennikarz

659.3
Languages: