Kowalewski, Stanisław.

Etyka zawodowa w administracji / Stanisław Kowalewski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984. - 222, [2] s. ; 17 cm.

8320202825


Etyka zawodowa
Administracja
Ocena pracownicza
Languages: