Sprawozdania finansowe i ich analiza / Waldemar Gos, Magdalena Janowicz, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2017. - 243 s. : il. ; 24 cm.

Książka polecana na III stopień certyfikacji zawodu księgowego.

9788372284211


Sprawozdania finansowe
Sprawozdawczość finansowa
Rachunek przepływów pieniężnych
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Analiza finansowa
Languages: