Sadowski, Bogdan.

Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt / Bogdan Sadowski. - Wyd. 3, 4 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 584, [1] s. : il. ; 24 cm.

9788301153588


Zachowania zwierząt
Zachowania ludzkie
Zachowanie
Układ nerwowy
Układ wzrokowy
Układ słuchowy
Węch
Smak
Ból
Sen
Pamięć
Uczenie się
Mowa
Środowisko życia
Languages: