Dębski, Wiesław.

Rozwój systemu finansowego a wzrost gospodarczy : Przykład Polski / Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk. - s. [7]-32. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 25/2009 1426-9724 .


System finansowy
Wzrost gospodarczy
Languages: