Popczyk, Wojciech

Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw rodzinnych - s. 56-72 - Problemy zarządzania nr 4(30)/2010 .


Przedsiębiorstwo rodzinne
Przewaga konkurencyjna
Firma rodzinna
Konkurencyjność
Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Konkurencyjność firmy
Languages: