Zatrudnianie w administracji publicznej / redakcja naukowa Helena Szewczyk. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. - 376 stron : 24 cm.

Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.

9788326445347


Zatrudnienie
Administracja publiczna
Samorząd
Umowa o pracę
Praca na czas określony
Zastępstwo
Telepraca
Stosunek pracy
Pracownik samorządowy
Wynagrodzenia pracownicze
Urlop bezpłatny
Urlop szkoleniowy
Podnoszenie kwalifikacji
Wygaśnięcie stosunku pracy
Służba cywilna
Nabór na stanowiska urzędnicze
Dyspozycja
Rozwiązanie stosunku pracy
Urlop pracowniczy
Oceny kwalifikacyjne pracowników samorządowych
Członkowie korpusu służby cywilnej
Odpowiedzialność porządkowa
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Languages: