Gerrig, Richard J.

Psychologia i życie : wydanie nowe / Richard J.Gerrig, Philip G.Zimbardo, red. naukowa Maria Materska. - Wyd. 3, dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 699 s. ; 28 cm.

9788301146320


Zachowanie
Układ nerwowy
Zmysły
Percepcja
Świadomość
Sen
Marzenia senne
Uczenie się
Pamięć
Poznanie
Inteligencja
Rozwój człowieka
Język
Słowa
Rozwój społeczny
Tożsamość płciowa
Motywacja
Zachowania seksualne
Emocje
Stres
Zdrowie
Osobowość
Teorie osobowości
Poznanie społeczne
Postawa
Perswazja
Uprzedzenia
Agresja
Konflikty
Altruizm
Zaburzenia psychiczne

159.9
Languages: