Społeczne konteksty edukacji / pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Mirosława Łapota. - Gliwice : Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, 2009. - 309 s. : il. ; 23 cm. - Prace Naukowe Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. Pedagogika, T. 1 .

Spis treści
Od redaktorów
I. Współczesne uwarunkowania podstaw edukacji
Mendecka G.: Społeczny kontekst wychowania
Michałowski S. Cz.: Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Dylematyczność a nauczanie wychowujące w pedagogii osoby
Zieliński P.: Podmiotowość jako kategoria pedagogiczna w amerykańskiej pedagogice demokratycznej na przykładzie ewolucji poglądów pedagogicznych w linii J. Deweya , C.R. Rogera i O.F. Donaldsona
Sarnat–Ciastko A.: Personalizm chrześcijańsko–egzystencjalny w Statutach Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich „ALA”
II. Badania socjopedagogiczne i inspiracje dydaktyczne
Golbik E.: Społeczno–pedagogiczny wymiar kryzysu współczesnego człowieka w środowisku miejskim na przykładzie Gliwic
Bajer E., Budrewicz J.: Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a postawa twórcza
Kukla D., Duda W.: Rola aspiracji zawodowych i pracy w życiu młodych kobiet na podstawie badań własnych
Zimoch–Piaskowska I.: Zjawisko eurosieroctwa na terenie Częstochowy. Wybrane aspekty
Gierek P.: O aktywnej polityce społecznej wobec osób wykluczonych społecznie
Miłkowska G.: Znajomość języków obcych wśród nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych
Pierzchała A.: Wczesne symptomy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Kita S.: Przestępczość seksualna na przykładzie pedofilii. Kontekst wiktymologiczny
Szymik E.: Metoda projektów w nauczaniu różnych przedmiotów
Wolfigiel B.: Twórcze wykorzystanie humoru podczas prowadzenia szkoleń
III. Z dziejów oświaty
Rędziński K.: Szkoła Józefa Perla w Tarnopolu (1813–1939)
Łapot M.: Recepcja idei i systemu wychowania Janusza Korczaka w małopolskich placówkach opieki nad sierotą żydowską (1918–1939)
Dworzecki J.: Szkoła Policji Województwa Śląskiego w Świętochłowicach (1922–1926)
Szymczyk J.: Zarys działalności Policji w Polsce
Letka M.: Wpływ natury na rozwój człowieka – rozumienie alchemiczne

Streszcz. w j. ang.

9788361401087


Edukacja
Wychowanie
Dylematyczność
Nauczanie wychowujące
Pedagogia osoby
Podmiotowość
Pedagogika
Myśl pedagogiczna Johna Deweya
Liceum
Licea Artystyczne i Akademickie "ALA"
Badania socjopedagogiczne
Inspiracje dydaktyczne
Kryzys współczesnego człowieka
Postawa rodzicielska
Postawa twórcza
Aspiracje zawodowe
Praca kobiet
Eurosieroctwo
Polityka społeczna
Osoby wykluczone społecznie
Języki obce
Nauczyciel
Dysleksja
Przestępczość seksualna
Pedofilia
Metoda projektów
Humor
Szkoła Józefa Perla w Tarnopolu
System wychowania
Korczak, Janusz
Szkoła Policji Województwa Śląskiego w Świętochłowicach
Policja
Rozwój człowieka
Rogers, C. R.
Donaldson, O. F.
Languages: