Sokołowski, Jerzy

Ekonomia Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego nr 113 [red. naukowy Sosnowski Michał] - Wrocław Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010 - 1078 s. 24 cm - 1899-3192 .

9788376950950976


Emigracja
Zatrudnienie
Ekonomia
Kryzys
Korporacje transnarodowe
Euro
Etyka
Działalność gospodarcza
Unia Europejska
Gospodarka oparta na wiedzy
Kryzys finansowy
Sektor TSL
Stopa procentowa
Rynek pracy
Metoda DEA
Kursy walutowe
Kryzys
Uczelnie publiczne
Efektywność kształcenia
Protekcjonizm
Finanse behawioralne
Mikrofinanse
Wykluczenie finansowe
Kapitał ludzki
Logistyka
Przedsiębiorczość
Spółdzielnie socjalne
Gospodarka regionalna
Turystyka
Rynki internetowe
Polityka regionalna
Denacjonalizacja pieniądza
Wydatki publiczne
Polityka rybołóstwa
Przedsiębiorczość
Integracja regionalna
Ryzyko kredytowe
Polityka transportowa
Inwestycje zagraniczne
Niepełnosprawni
Ubezpieczenia społeczne
Konkurencja
Fuzje
Konkurencyjność
Równowaga rynkowa
Płynność finansowa
Gospodarstwo domowe
Kryzys finansowy
Aktywa rezerwowe
Kapitał ludzki
Kapitał społeczny
Wykluczenie cyfrowe
Infrastruktura ekologiczna
Makroekonomia
Rynek gazu
Ekoinwestycja
Globalizacja gospodarki
Koszty
Stres
Intrnacjonalizacja przedsiębiorstw
Bezpieczeństwo energetyczne
Inwestycje bezpośrednie
Bezrobocie
BIZ
Bank Anglii

330.1
Languages: