Clutterbuck, David

Równowaga między życiem zawodowym a osobistym [tł. Łuczkiewicz Grzegorz] - Kraków Oficyna Ekonomiczna 2005 - 272s. 24 cm

8389355515


Życie osobiste
Kontrakt psychologiczny
Szkolenie pracowników
Menedżer
Kultura organizacyjna
Życie zawodowe

331.108:159.9:658.3
Languages: