Kutera, Małgorzata

Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych / [Surdykowska Stanisława T.] - Warszawa : DIFIN, 2009. - 259 s. 24 cm

9788376411651


Kryzys finansowy
Inwestorzy giełdowi
Kryzys gospodarczy
Inżynieria finansowa
Audyt finansowy
Due diligence
Rewizja finansowa
Rewizja sprawozdania finansowego
Ryzyko finansowe
Sprawozdania finansowe

657.6
Languages: