Rutkowski, Andrzej.

Zarządzanie finansami / Andrzej Rutkowski. - Wyd. 4. zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - 537 s. : il. ; 24 cm.

9788320822250


Sprawozdania finansowe
Zarządzanie finansami
Kapitał
Leasing
Przepływy pieniężne
Plan finansowy
Decyzje inwestycyjne
Zarządzanie zapasami
Kredyt kupiecki
Zobowiązania krótkoterminowe
Languages: