Bukowski, Zbigniew

Zrównoważony rozwój w systemie prawa - Toruń Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" 2009 - 698 s. 24 cm

9788372854636


Rozwój zrównoważony
Zrównoważony rozwój
Prawo międzynarodowe
Konferencja Sztokholmska
Światowy Fundusz Środowiskowy
Komisja Zrównoważonwego Rozwoju
Ochrona środowiska
Polityka społeczna
Niemcy
Szwecja
Wielka Brytania
Holandia
Indie
Prawo lokalne
Polityka gospodarcza

341
Languages: