Gaweł, Przemysław

Obszary zastosowania metod zarządzania w projekcie - s. 83-98 - Zeszyty Naukowe Nr 2 (52) 2008 .


Metody zarządzania
Zarządzanie projektami
Projekty informatyczne
Sektor IT
Languages: