Banasik, Włodzimierz.

Planowanie i kalkulacja kosztów imprez turystycznych : podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej : kwalifikacja T.13.1 / Włodzimierz Banasik, Hanna Borne-Januła. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2013. - 159 s. : il. ; 25 cm.

Bibliogr. s. 154.

9788302135392


Kalkulacja kosztów
Turystyka
Usługi turystyczne
Imprezy turystyczne
Przedsiębiorstwo turystyczne
Planowanie imprez
Transport
Żywienie
Informacja turystyczna
Languages: