Koncepcje i metody zarządzania : teoria i praktyka (praca zbiorowa) / red. nauk. Stanisław Duchniewicz ; aut. Bolesław Rafał Kuc [et.al.] - Wyd. 4. rozsz. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo PTM, 2010. - 641 s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 629-641.

9788361949084


Zarządzanie jakością
Zarządzanie
Koncepcje zarządzania
Metody zarządzania
Zarządzanie przez cele
Zarządzanie czasem
Organizowanie
Organizacja inteligentna
Six Sigma
Partnerstwo publiczno-prywatne
Motywowanie
System wynagrodzeń
Kontrola w zarządzaniu
Audyt wewnętrzny
Efektywność zarządzania
Languages: