Gomułowicz, Andrzej. (1951- ).

Podatki i prawo podatkowe / Andrzej Gomułowicz, Dominik Mączyński. - Wyd. 8. Stan prawny na 10 sierpnia 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 758 s. ; 24 cm. - Seria akademicka .

9788326489570


Mill John Stuart (1806-1873)
Ricardo David (1772-1873)
Smith Adam (1723-1790)
System podatkowy
Ordynacja podatkowa
Podatki
Prawo podatkowe
Teoria podatku
Polityka fiskalna
Liberalizm gospodarczy
Wagner Adolf (1835-1917)
Neumark Fritz (1900-1991)
Zdolność płatnicza
Podatki dochodowe
Podatki majątkowe
Podatki konsumpcyjne
Źródła prawa podatkowego
Wykładnia prawa
Sankcje podatkowe
Opodatkowanie
Obowiązek podatkowy
Postępowanie podatkowe
Zobowiązania podatkowe
Przestępstwa podatkowe
Podatki pośrednie
Podatek akcyzowy
Podatek od gier
Podatki dochodowe
Podatki lokalne
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od nieruchomości
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatki bezpośrednie
Podatek rolny

336.2
Languages: