Tomaszewski, Janusz.

Aspekty finansowe wstąpienia Polski do NATO : (udział Marynarki Wojennej RP w wydatkach obronnych państwa) / - s. 136-148 - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy .


NATO
Wojskowość
Languages: