Nowakowski, Jerzy.

Wybrane socjotechniki stosowane przy włamaniach komputerowych / Jerzy Nowakowski, Krzysztof Borowski. - s. 9-17 - Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 39 (2003) .


Socjotechnika
Włamanie komputerowe
Languages: