Akademickie kształcenie pedagogów w procesie zmiany : perspektywy teoretyczne i doświadczenia absolwentów / red. nauk. Danuta Urbaniak-Zając, Jacek Piekarski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. - 401 s. : il. ; 24 cm.

Piekarski J., Urbaniak-Zając D.: Zamiast wstępu. Profesjonalność i kształcenie akademickie – problemy otwarte
CZĘŚĆ 1. KSZTAŁCENIE PEDAGOGICZNE W WARUNKACH ZMIANY – PERSPEKTYWY PROFESJONALIZACJI:
Grunert C., Krüger H.: Zanikanie granic pedagogicznej pracy zawodowej oraz rozwój modeli uniwersyteckiego kształcenia pedagogicznego w Niemczech
Winkler M.: Postawa
Cyrański B.: Uwagi o uwarunkowaniach profesjonalnej postawy pedagoga społecznego
Kartowicz E.: Profesjonalizacja w społecznej przestrzeni kształcenia i działania pracowników socjalnych
CZĘŚĆ 2. O PROFESJONALNY WYMIAR WIEDZY – PROBLEMATYKA I PRAKTYKA:
Klus - Stańska D.: Konstruowanie wiedzy pedagogicznej studentów: bariery, pułapki, tropy
Bauman T.: Niepraktyczne i łatwe studia pedagogiczne
Cyrańska E.: Wiedza i sposób jej zdobywania – oczekiwania studentów pedagogiki. Możliwość przekładów międzyparadygmatycznych bez konieczności ich wartościowania
Vandzinskaite D., Mažeikienė n.: Partnerstwo między uniwersytetem a wspólnotami: service-learning na Litwie
Graßhoff G.: Społeczno-pedagogiczne rozumienie przypadku – między teorią a praktyką. Albo: jak można się uczyć społeczno-pedagogicznego punktu widzenia
Krawczyk A.: Założenia procesu bolońskiego a doktorancka rzeczywistość (raport z badań)
Kowalczuk-Walędziak M.: Tutoring akademicki – szansa, wyzwanie czy utopia w polskim szkolnictwie wyższym?
Zmysłowska M.: O doświadczeniach zawodowych absolwentów pedagogiki – między profesjonalizmem a rzeczywistością
CZĘŚĆ 3. AKADEMICKIE KSZTAŁCENIE W ZAWODOWEJ PRAKTYCE ABSOLWENTÓW PEDAGOGIKI:
Urbaniak-Zając D., Piekarski J.: Koncepcja badań empirycznych
Urbaniak-Zając D., Kos E., Kosiada-Król M.: Sytuacja zawodowa i życiowa absolwentów pedagogiki
Piekarski J: Profesjonalność w doświadczeniu absolwentów pedagogiki
Urbaniak-Zając D.: Kształcenie akademickie z perspektywy doświadczeń zawodowych absolwentów pedagogiki
Urbaniak-Zając D., Piekarski J.: Podsumowanie
Noty o autorach
Aneks


9788378508083


Pedagog
Kształcenie akademickie
Kształcenie pedagogów
Szkolnictwo wyższe
Absolwent
Languages: