Mokrogulski, Mateusz

Wojna depozytowa w polskim sektorze bankowym / Mateusz Mokrogulski. - s. 79-99 - Gospodarka Narodowa nr 4/2014 .


Sektor bankowy
Rynek międzybankowy
Stopa procentowa
Depozyt
Nadzór finansowy
Płynność finansowa
Languages: