Sikorska, Ewa.

Geografia lasów Polski / Ewa Sikorska. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2006. - 208 s. : il. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 205-208.

9788360633052


Środowisko geograficzne
Geografia lasów
Lasy
Klimat
Regiony geograficzne
Drzewostany
Languages: